همه کسانی که در زمینه اجرای پروژه های عمرانی فعالیت داشته اند ، حتما تاکنون نام تجهیز و برچیدن کارگاه به گوششان خورده است. اما تجهیز کارگاه چیست، تجهیز کارگاه، همواره به عنوان یک آیتم بسیار مهم در فهرست بها مطرح بوده است.

نکته ای که شاید برای شما جالب باشد این است که بسیاری از افراد مشغول به کار در کارگاه ها، دقیقا نمی دانند که تجهیز کارگاه چیست و تنها نام آن را شنیده اند! در این مقاله سعی می کنیم که اولا تعریف دقیق تجهیز کارگاه را شرح دهیم و سپس تعاریفی از انواع ساختمان در تجهیزکارگاه برای شما بیان کنیم :

تجهیز کارگاه عبارت است از مجموعه عملیات، اقدامات و تدارکاتی که بایستی به صورت موقت در دوره اجرای عملیات صورت گرفته تا اجرای طرح میسر گردد. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت درصدی بوده و به صورت مقطوع یا فهرست بها تعیین و پرداخت می شود. میزان درصدی هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به شکل زیر است:

  • الف) در پروژه های کوچک ۲٫۵ درصد مبلغ قرارداد
  • ب) در عموم پروژه ها حداکثر ۴ درصد مبلغ قرارداد

چنانچه در تعریف فوق در می یابیم تجهیز کارگاه از نوع عملیات، اقدام ها و تدارکات می باشد پس با کمک این تعریف در می یابیم با تهیه و نصب یک سری ماشین آلاتِ لازم جهت اجرای پروژه کارگاه تجهیز نمی شود و برای تجهیز کارگاه می بایست کلیه کارها و اقدامات لازم برای شروع پروژه انجام شود.
مثال: اگر موضوع کار قرارداد عملیات آبرسانی باشد و اخذ پروانه و مسائل مربوط به شهرداری برای شروع پرو|ژه الزامی باشد کلیه اقدامات لازم جهت اخذ پروانه و مسائل مربوطه جزو تجهیز کارگاه و همچنین شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام برساند. در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای، برای عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن است.

تجهیز کارگاه شامل موارد زیر است :
۱-ساختمان پشتیبانی
۲-ساختمان عمومی
۳-محوطه سازی
۴-ورودی کارگاه: محل یا محلهای از کارگاه است که در آن ، آب ، برق ،گاز  و مخابرات مورد نیاز کار از سوی کار فرما تا مین و تحویل پیمانکار می‌شود
۵- انبار کارگاه
۶ – راه دسترسی : راهی است که یکی از راههای موجود کشور را به کارگاه متصل می‌کند.
۷ – راههای سرویس : راههای است که برای دستیابی  به محل اجرای عملیات احداث می‌شود.
۸ – راههای ارتباطی : راههای هستند که معادن مصالح – منابع آب – محل قرضه – انبار مواد منفجره و مانند آن را بطور مستقیم یا بواسطه راههای دیگر به محل اجرا ی عملیات متصل می‌کند.
۹- راه انحرافی : راهی است که برای تا مین تردد وسایل نقلیه عمومی‌که قبلا از مسیر موجود انجام می‌شد اما به علت انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده است ، احداث شود.