در این بخش قیمت تمامی محصولات این مجموعه از قبیل : قیمت روز کانکس کارگاهی ، کانکس اداری ، کانکس ویلایی ، کانکس مسکونی ، کانکس سرویس بهداشتی ، کانکس کارگری ، کانکس نگهبانی ، کانکس فروشگاهی ، کانکس انباری و … به خدمت شما مشتریان عزیز به شرح ذیل ارائه می گردد :

نام محصولشاسیدرب و پنجرهدیوار و سقفمدت زمان تحویلقیمت ( تومان )
کانکس کارگاهیتیر آهن 14آلومینیومیدیوار بیرون ورق رنگی و داخل PVCفوریتماس بگیرید
کانکس اداریتیر آهن 14UPVC دو جدارهدیوار بیرون ورق رنگی و داخل PVCفوریتماس بگیرید
کانکس کارگریتیر آهن 14آلومینیومیدیوار بیرون ورق رنگی و داخل PVCفوریتماس بگیرید
کانکس مدیریتیتیر آهن 14UPVC دو جدارهساندویچ پانل 4 سانتفوریتماس بگیرید
کانکس سرویس بهداشتیپروفیل قوطی 80 × 80آلومینیومیدیوار بیرون ورق رنگی و داخل PVCفوریتماس بگیرید
کانکس فروشگاهیتیر آهن 14فریم لسکامپوزیت رنگیفوریتماس بگیرید
کانکس نگهبانیتیر آهن 14آلومینیومیدیوار بیرون ورق رنگی و داخل PVCفوریتماس بگیرید
کانکس ویلاییتیرآهن 16UPVC دو جدارهساندویچ پانل 4 سانتفوریتماس بگیرید
کانکس ساختمانیتیرآهن 18UPVC دو جدارهساندویچ پانل 4 سانتفوریتماس بگیرید
کانکس تجهیزکارگاهتیر آهن 14آلومینیومیدیوار بیرون ورق رنگی و داخل PVCفوریتماس بگیرید
کانکس حمامپروفیل قوطی 80 × 80آلومینیومیدیوار بیرون ورق رنگی و داخل PVCفوریتماس بگیرید
کانکس رختکنتیرآهن 16آلومینیومیدیوار بیرون ورق رنگی و داخل PVCفوریتماس بگیرید
کانکس مهندسیتیر آهن 14UPVC دو جدارهساندویچ پانل 4 سانتفوریتماس بگیرید
کانکس خوابگاهیتیر آهن 14آلومینیومیدیوار بیرون ورق رنگی و داخل PVCفوریتماس بگیرید
کانکس آشپزخانهتیر آهن 14آلومینیومیدیوار بیرون ورق رنگی و داخل PVCفوریتماس بگیرید
کانکس انباریتیر آهن 14آلومینیومیدیوار بیرون ورق رنگی و داخل PVCفوریتماس بگیرید
کانکس پیش ساختهتیر آهن 14UPVC دو جدارهساندویچ پانل 4 سانت1-5 روزتماس بگیرید
کانکس ساندویچ پانلیتیرآهن 16UPVC دو جدارهساندویچ پانل 4 سانت2-3 روزتماس بگیرید
کانکس چرخدارتیرآهن 16UPVC دو جدارهدیوار بیرون ورق رنگی و داخل PVC2-3 روزتماس بگیرید