کانتینر یا کانتین یک جعبه فلزی بزرگی است که درون آن فضای بسیار زیادی جهت جابجایی بار دارد که از یک طرف درب بازشو دو لنگه بزرگ و سه طرف دیگر دیوار دارد ، کانتینر ها در صنعت و حمل و نقل بسیار موثر بوده و تمامی بارها بوسیله آنها از طریق کشتی و ترانزیت زمینی جابجا می شوند . کانتینر در ۴ سایز موجود است ، کانتینر ۱۰ فوت (در طول ۳ متر ) , کانتینر ۲۰ فوت (طول ۶ متر ) , کانتینر ۴۰ فوت (طول ۱۲ ) و کانتینر ۴۵ فوت ( طول ۱۳ متر ) که همگی به یک شکل ساخته می شوند ولی در دو ارتفاع : ۱- ۲٫۶۰ و ۲- ۲٫۹۰ که بعنوان انباری و کارگاه و حتی در کانکس سازی و ساختمان پیش ساخته نیز مورد استفاده قرار میگیرد .

در ادامه توضیحات تکمیلی تری از انواع کانتینر به حضورتان ارائه می شود :

کانتینر ۱۰ فوت : کانتینر ۱۰ فوت با ابعاد ۲٫۴۰ × ۳٫۰۰ × ۲٫۶۰ تولید می شود ، این کانتیر ها بصورت مکعب مربع دیده میشود .

کانتینر ۲۰ فوت :  کانتینر ۲۰ فوت با ابعاد ۲٫۴۰ × ۶٫۰۰ × ۲٫۶۰ تولید می شود ، این نوع کانتینر ها کاربردی تر نسبت به بقیه میباشد اما حجم کمی را میتواند نسبت به کانتینر ۴۰ فوت جابجا نماید .

کانتینر ۴۰ فوت : کانتینر ۴۰ فوت با ابعا ۲٫۴۰ × ۱۲٫۰۰ × ۲٫۶۰ و در مواقعی ۲٫۹۰ میباشد . کانتینر ۴۰ فوت به دلیل فیکس شدن بررروی تیغه های کانتینر بر کامیون ها محبوبیت زیادی در حمل و نقل جاده ای دارد .

کانتینر ۴۵ فوت : کانتینر ۴۵ فوت با ابعا ۲٫۴۰ × ۱۳٫۰۰ × ۲٫۶۰ و در مواقعی ۲٫۹۰ میباشد .